Informatie voor beroepsbeoefenaren en matchmakers

Lees hier over ontstaan en achtergronden van het Beroepenfeest van On Stage. 

WIE BENT U EN WAAROM DOET U MEE AAN ON STAGE?
U bent ge├»nteresseerd geraakt omdat u op welke manier dan ook 'iets' heeft met het VMBO. U heeft/kent kinderen die op school zitten of misschien zijn er docenten onder uw kennissenkring. U vindt ook dat VMBO ertoe doet. U weet hoe belangrijk het is dat jongeren startkwalificaties behalen en happy zijn in wat ze leren en doen. U vindt het belangrijk dat onderwijs deel uitmaakt van de buitenwereld en andersom. U ziet On Stage als een gelegenheid om uw betrokkenheid te tonen met uw directe werk en leefomgeving. U heeft gewoon heel leuk werk waarover u graag iets aan jongeren vertelt. Welke drijfveer u ook heeft: U doet mee omdat u de missie van On Stage onderschrijft. On Stage heeft niet primair als doel om stageplaatsen te verwerven. Als dat ervan komt is dat prima, maar uw tijdsinvestering voor On Stage bestaat in principe uit 1 dagdeel en 1 dag. Wij sluiten On Stage af met een hapje/drankje voor grote mensen om na te praten en telefoonnummers uit te wisselen! 

HET BEROEPENFEEST
Het Beroepenfeest duurt een middag. Tijdens rondes van 30 - 45 minuten, gaan leerlingen en beroepsbeoefenaren in gesprek met elkaar over vak en beroep. Geef hen een goed beeld van uw werkdag en laat hen uw eigen passie voor het vak zien! De zaal is ingericht met statafels (geen kraampjes), beperkt dus uw presenatiematerialen. U komt met een enthousiast verhaal en een 'Dromen Mag instelling'. Denk niet alleen aan deelname van de topfunctie binnen het bedrijf, maar ook de ondersteunende zoals gebouwbeheer, officemanagement, telefoniste etc. Praat met leerlingen over wat uw beroep inhoudt, wat je ervoor moet doen en laten, hoe uw werkdag eruit ziet en wat leuk of lastig is.  Als er een match is (= u ziet voldoende 'sterretjes in de ogen') nodigt u de leerling uit op uw bedrijf ca 2 weken later. Inmiddels blijkt dat veel van deze contacten na de Doe Dag zelfs resulteren in een vervolgafspraak, mentorschap, stageplaats, zaterdagbaantje en echte banen! 

DOE DAG
Ongeveer twee weken na het Beroepenfeest komen de jongeren waar u een 'match' mee heeft gemaakt bij u op werkbezoek om uw werkplek te zien en uw werkdag te ervaren. De invulling van de Doe Dag en het aantal leerlingen is voor elke organisatie anders, afhankelijk van de mogelijkheden bij u. Leerlingen vinden het leuk om ook echt zelf iets te mogen doen. De Doe Dag is een vaste dag, afspraken op andere dagen mag natuurlijk, maar dan graag na schooltijd. Sommige heel enthousiaste leerlingen kwamen zelfs op zaterdag terug om met de bakker brood te bakken! Enkele voorbeelden uit onze praktijk: de huisartsenpraktijk nodigde enkele leerlingen uit voor een gesprek waarbij ze vragen kunnen stellen en een korte rondleiding krijgen. De hovenier liet grotere groepjes leerlingen een hele of halve dag meewerken. Een woningbouwcorporatie leidde leerlingen rond langs alle functies in het bedrijf en koos een afdeling uit waar ze zelf nog iets konden doen. De laboranten gaven meerdere groepjes prikles en bij de klasse-assistent  van de basisschool mochten ze een ochtendje in de klas meelopen. De projectleider denkt op uw verzoek graag met u mee over de Doe Dag. Ter inspiratie staan op de site geslaagde voorbeelden van deelnemers. 

MATCHMAKERS
Onze matchmakers zijn bijv. jongerenwerkers, ambtenaren Jeugd-en Jongeren beleid, het UWV (leer-werkloketten), Bureau Jeugdzorg, Jongerenloket, JIP, studiekeuze adviseurs van MBO en ouders. De matchmakers helpen de jongeren bij het Beroepenfeest om de juiste beroepsbeoefenaar te vinden. De matchmaker krijgt een briefing van de projectleider en kan zichzelf tevoren informeren over de aanwezige beroepen via de website. De matchmaker helpt de leerling over verlegenheid heen en helpt de juiste vragen te stellen aan de beroepsbeoefenaren. Matchmakers zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opschrift On Stage Matchmaker.

CREW
De organisatie is te herkennen aan paarse CREW hesjes. Zij zijn op de hoogte van alle praktische en huishoudelijke zaken en kunnen uw vragen beantwoorden of de weg wijzen.

JEUGDADVISEURS
Jeugdadviseurs bij On Stage zijn vertegenwoordigers van organisaties die jongeren begeleiden, helpen of adviseren. Denk aan jongerenwerkers, ambtenaren Jeugd-en Jongeren beleid, het UWV (leer-werkloketten), Bureau Jeugdzorg, Jongerenloket, JIP, Jeugdteam Politie etc. Jeugdadviseurs blijven bij het Beroepenfeest waar zij vragen beantwoorden over hun organisatie en folders uitdelen. Jeugdadviseurs vervullen tevens de rol van matchmaker bij het Beroepenfeest. Door hun aanwezigheid hopen wij dat de drempel voor jongeren lager wordt om deze mensen te benaderen wanneer zij op een later moment een hulpvraag hebben. Jeugdadviseurs zijn herkenbaar aan de blauwe hesjes met het opschrift On Stage Jeugdadviseur.

AANMELDEN
Het is belangrijk dat u uw aanmelding altijd bevestigt via de website. Bel/mail ons gerust met vragen en breng op uw beurt het On Stage vuurtje bij collega's en bekenden! Kijk alstublieft regelmatig op de website voor de voortgang en eventuele wijzigingen.

INFORMATIEAVOND
Er wordt een briefing/informatieavond georganiseerd waar we u als beroepsbeoefenaar of matchmaker informeren over uw rol en de praktische zaken van het Beroepenfeest. Indien u bent aangemeld via de website, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Datum en locatie maken we bekend via mail en de website.
 
WAT KUNT U NOG MEER DOEN
werven van andere deelnemers in uw netwerk *  On Stage vermelden  in uw nieuwsbrief * posters in kantoor of etalage hangen * een link plaatsen op uw website * nieuwe Ambassadeurs aanbrengen * Vriend van On Stage worden met een  donatie * gastles geven op school * helpende handjes bij organisatie * publiciteit genereren * sponsors vinden * flyers en posters verspreiden  etc.  De projectleider kan u informeren over de mogelijkheden.

GASTLESSEN OP SCHOOL
Op verzoek organiseert On Stage ook gastlessen die worden gegeven door lokale professionals uit het bedrijfsleven. Als u het leuk vind om een gastles te geven in het kader van On Stage in uw gemeente, neem dan contact op met de lokale projectleider.

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.